Katedra strojů a mechaniky
Fakulty výrobních technologií a managementu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

pořádá ve dnech

23. – 25. června 2015

34. Setkání kateder vyučujících

Mechaniku tekutin a Termomechaniku

pod záštitou

Prof. Dr. Ing. Františka Holešovského,
děkana Fakulty výrobních technologií a managemntu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

 
Registrovat 

Pro zaslání abstraktu se prosím registrujte.

Přihlášení pro již registrované uživatele.

 

Cíl konference: Cílem mezinárodní vědecké konference SKMTaT je výměna zkušeností s výukou mechaniky tekutin a termomechaniky mezi jednotlivými školami, seznámení s vědeckou a výzkumnou prací na pracovištích mechaniky tekutin a termomechaniky v ČR a SR formou odborných článků a prezentací. Nedílnou součástí je společenské setkání všech přítomných, navazování nových kontaktů a diskuse.

Soutěž pro mladé účastníky do 35 let:
Mladí účastníci Setkání se mohou účastnit soutěže pro mladé o nejlepší příspěvek. Podmínkou soutěže je přihlášení se do soutěže a přednesení příspěvku. Účastník musí být autorem nebo spoluautorem přihlášeného příspěvku

Jednací jazyky konference: Čeština, Slovenština, Angličtina